Vol083雪千寻私房真空白衬衣配黑短裙傲人豪乳喷血诱惑写真48P雪千寻御女郎

Vol083雪千寻私房真空白衬衣配黑短裙傲人豪乳喷血诱惑写真48P雪千寻御女郎

 性虽温补,而能通调血脉,流行经络,可无拟于壅滞也。同芎、当归则和营散血。

若食在上脘,虽经发热,只须枳实、黄连以消痞热,宿食自通。发明紫草入心包络及肝经血分,其功专于凉血活血,利大小肠,故痘疹欲出未出,血热毒盛,大便闭涩,色干枯,而毒不得越者宜之。

《金匮》甘草粉蜜汤治蛔病吐涎心痛,专取胡粉杀虫、甘草安胃、蜜以诱入虫口也。产后不可用,以其酸寒泻肝伐生发之气也。

又治妇人血噤失音,及一切痈疽搐鼻,治脑风,杀乌附毒,惟水亏相火旺者禁服,以其善鼓龙雷之性也。敷痘痈,功效。

有南北二种,北者质坚、性寒,南者体虚力微。弘景曰∶用者微熬,不《本经》主咳逆上气,喉鸣咽肿短气,蛊毒鬼疟,疝瘕痈肿,杀虫鱼。

治目赤肿痛,《本经》又云,补肾气,令人明目,不特治暴赤肿痛。此乌附之同类异性者,至于乌喙禀气不纯,服食远之可也。

Leave a Reply